Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T16:12:49+01:00
Dane :
C % -5 %
mr (masa roztworu )- 0,2 kg = 200g
ms (masa substancji) - ?
mw (masa wody)- ?

Korzystamy ze wzoru :
C % = ms × 100 % : mr → ms = C % × mr : 100 %
Obliczamy ilość wodorotlenku potasu potrzebnego do otrzymania roztworu :
ms = C % × mr : 100 → 5 % × 200 g : 100 %
ms = 10g
Obliczamy ilość wody:
mr = ms + mw → mw = mr - ms → 200g - 10 g
mw = 190 g

Do sporządzenia 200 g ( 0,2 kg) 5 % roztworu zasady potasowej, należy użyć 10g wodorotlenku potasu i 190g wody.