Odpowiedzi

2010-02-04T15:56:43+01:00
Oblicz drogę jaką przebyło ciało w czasie 15s jeżeli jego szybkość zmieniła się od 30km/h do 50km/h

Mamy do czynienia z ruchem przyspieszonym, zakładamy, że jednostajnie przyspieszonym, tzn. a=Δv/Δt=const
v1=30 km/h= 30000/3600 m/s
v2=50 km/h= 50000/3600 m/s
Δv=20000/3600 m/s = 50/9 m/s
a= Δv/Δt= (50/9)/15 = 10/27m/s²
s=at²/2=10/27 * 15²/2 = 5/27 *15*15=5*5*15/9 m = 41⅔ m

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T16:07:44+01:00
Podane masz:

Δt=15s
V1= 30 km/h
V2= 50 km/h
ΔV= 50km/h-30km/h= 20km/h

Wzór na drogę to : s= at²/2

Więc musisz wyliczyć przyspieszenie:

Wzór na przyspieszenie to a=ΔV/Δt (zmiana prędkości dzielona przez zmianę czasu trwania tego ruchu)


Podstawiasz do wzoru na przyspieszenie, z racji, że w zadaniu nie ma czasu początkowego, przyjmujemy 0, tak więc Δt równa będzie wartości podanej w treści zadania.

Należy jeszcze zamienić jednostki z km/h na m/s ! GDYŻ PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ PRĘDKOŚCI JEST M/S ;)

Więc zamieńmy 20km/h na m/s : 1km to 1000m a i godzina (h) to 3600s. Wyliczmy: 20*1000/3600

Zera się skrócą i do wyliczenia będzie 20*10/36

tak więc ΔV=5,5 m/s

Teraz dopiero możemy podstawić do wzoru na przyspieszenie


a=5,5/15
a=0,36 m/s²


Wzór na drogę to : s=at²/2

s=0,36m/s² * (15s)²/2
s=0,36m/s² * 225s² /2 (Sekunda kwadrat się skróci)
s=80/2
s=40,5 m !

Droga którą przebyło ciało to 40,5m ;)
1 5 1