Zadanie 2.
B) Jaką długość ma przekątna prostokątna o bokach 5 i 10 ?
C) Oblicz długość boku rombu o przekątnych długości 10 i 6 ?
(Proszę o obliczenia !)

Zadanie 4.
Oblicz pole prostokąta, którego przekątna ma długość 7 cm, a jeden z boków ma długość 3 pierwiastki z dwóch cm.

Zadanie 5.
Bok rombu ma długość 13 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 24 cm. Oblicz długość drugiej przekątnej.


PROSZĘ O ROZWIĄZANIE ZADAŃ, POTRZEBUJĘ TO NA DZISIAJ. ZA NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DAM NAJ !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T12:27:31+01:00
Zad 2)
Jaką długość ma przekątna prostokątna o bokach 5 i 10 ?
b)
d=√a²+b²
d=√5²+10²
d= √25+100
d= √125= 5√5
Odp: Przekątna prostokątna o bokach 5 i 10 wynosi 5√5

c)Dane:
a- długość boku
b,c- przekątne
c=10
b=6
Rozwiązanie:
a²=(½b)²+ (½c)²
a²= 3²+5²
a²= 9+25
a²=34
a=√34
Odp:Długość boku rombu o przekątnych długości 10 i 6 wynosi √34.
Zad4)
Dane:
a=3√2,
d=7
Szukamy:
b=?
Rozwiązanie:
a²+b²=d²
(3√2)²+b²=7²
18+b²=49 /-18
b²=31
b=√31
P=a*b= 3√2 * √31=3√62
Odp:Pole prostokąta wynosi 3√62.
Zad 5)
Dane:
bok rombu-13 cm
jego przekątnych ma długość 24 cm
Szukamy:
długość drugiej przekątnej.?
Rozwiązanie:
bok rombu wraz z połowami przekątnych tworzą Δ prostokątny, w którym:
a=12cm
b=?
c=13cm
b²=c²-a²
b²=13²-12²
b²=169-144
b²=25
b=5cm= połowa drugiej przekątnej
druga przekątna 2b=2×5cm=10cm
Odp:Długość drugiej przekątnej wynosi 10 cm.