Bardzo proszę o pomoc z matematyki :)

1) Liczby x-2, 6, 12 w podanej kolejności są 3-ma kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Ile wynosi liczba x2?

2) Ile wynosi stosunek pól koła wpisanego i opisanego na kwadracie o długości 3.

3) Oblicz pole trójkąta równobocznego opisanego na okręgu o promieniu r=2√3

4) Oblicz pole kwadratu, którego przekątna jest o 2cm dłuższa od boku

5) Długość boku trójkąta równobocznego powiększono o 20%. o ile zwiększy się pole trójkąta?

6) Jeżeli bok kwadratu zmniejszymy o 10% o ile zmniejszy się jego pole?

7) Ile wynosi pole kuli o objętości 288 π?

8) Ile wynosi objętość stożka o kącie rozwarcia 60° i wysokości 9cm?

9) Ile wynosi objętość ostrosłupa prawidłowego 4-kątnego, jeżeli krawędzie mają długość 1?

10) Promień podstawy stożka r=5 cm, a tworząca l=13cm. Ile wynosi pole powierzchni bocznej i objętość stożka?

11) Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 6. Oblicz objętość walca.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T16:08:39+01:00
1) 12/6=2 / kreska ułamkowa
6/x-2=2
2x-4=6
2x=6-4
2x=10
x=5

x-2=5-2=3

7) 4/3pi r³=288pi/pi
4/3r³=288 /4/3
r³=216
r=6

P=4pi r²
P=4pi*6²
P=4pi*36
P=144pi