Praca Semestralna :
Przygotuj pracę semestralną w formie "Portfolio" (czyli w foli ,ale to mało ważne) według następujących punktów :
1.Bóg o sobie
2.Ja w kontakcie z Bogiem
3.Ja w kontakcie z innymi
Bardzo bym prosiła o napisanie tej pracy ,a odpowiedzi na e-mail : [email protected] z Góry Bardzo Dziękuje ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T10:58:03+01:00
1.Bóg obdarzył nas wolną wolą. Teoretycznie wolno nam więć wszystko i moglibyśmy robić co tylko chcemy. A jednak często sami ograniczamy swoją wolność, decydujemy się nie przykraczać pewnych granic. To, dlaczego tak czynimy dobrze tłumaczy święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. Pomijając nawet Boskie przykazania, wszelką moralność istnieje w nas jeszcze poczucie własnego interesu. Wiele jest rzeczy, których nie uczynimy nigdy, ponieważ nam się to nie opłaca. „Wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Gdy nie powstrzymuje nas przed kradzieżą czy nawet morderstwem własne sumienie, powstrzymuje nas obawa przed złapaniem, karą, pogardą innych ludzi. A takżę gniewem, zawodem Boga, Którego nigdy nie oszukamy, Który wie wszystko. Ważne jest także, iż skoro Bóg uczynił na Swój obraz i na Swoje podobieństwo, nie powinniśmy tego zaprzepaszczać. Nie powinniśmy pozwolić, by utracić nasze człowieczeństwo. Nie możemy więc pozwolić, by stracić kontrolę nad tym, co robimy. Człowiek musi być świadomy swoich czynów. Źle się dzieje, gdy to przedmioty, które przecież w gruncie rzeczy są martwe i same nic nie mogą uczynić, stają się w istocie naszymi panami i władcami. Kiedy bowiem wpadamy w obsesję na punkcie pieniędzy, spraw materialnych, to w i rzeczywistości pozwalamy by decydowały one o nas i o naszym życiu. Pozbawiamy się własnej woli. Własnej wolnej woli, stajemy się niewolnikami tych przedmiotów. Niewola jest zaś najokrutniejszą z wszystkiego, co może spotkać człowieka, jest to bowiem stan, w którym pozbawieni jesteśmy jednego z najcenniejszych z darów Boga.

2. i 3.
Szacunek dla własnej wiary i Kościoła.
Szacunek dla wartości duchowych.
Szacunek i godne zachowanie w miejscach sakralnych, na cmentarzach..
Szacunek dla tradycji narodowej i symboli narodowych.
Szacunek i godne zachowanie w miejscach pamięci narodowej.
Szacunek i poszanowanie prawa, sprawiedliwości społecznej oraz praworządności.
Szacunek dla rodziców, wychowawców i autorytetów moralnych.
Szacunek dla osób duchownych.
Szacunek dla kultury, sztuki, muzyki klasycznej, literatury, jako duchowego dziedzictwa ludzkości.
Szacunek dla pracy każdego człowieka.
Szacunek dla życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do śmierci.
Szacunek dla życia rodzinnego, miłości rodzinnej i małżeńskiej.
Szacunek i chrześcijańska miłość dla osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, dla każdego napotkanego człowieka.
Szacunek dla własnego człowieczeństwa.
Zachowywanie godności i honorowej postawy w każdej sytuacji.
Praca nad sobą i dążenie do zachowania samodyscypliny.
Troska o swój prawidłowy i harmonijny rozwój fizyczny.
Umiłowanie modlitwy, zwłaszcza różańcowej; powierzanie siebie i swoich spraw Bogu.
Praktykowanie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Miłosierdzia Bożego.
Uczciwość, prawdomówność, odpowiedzialność, posłuszeństwo, systematyczność.
Otwartość, altruizm, spolegliwość, umiejętność wybaczania, poświęcania się itp.
Chrześcijańska hierarchia wartości.
Wierność przyrzeczeniom i zobowiązaniom.
Dbałość o pogłębianie wiedzy, rozwój intelektu, wykorzystywanie i pielęgnowanie otrzymanych od Boga talentów.
Umiejętność dokonywania odpowiedzialnych wyborów.
Zachowywanie radości życia, łagodności, spokoju ducha.
Przestrzeganie kultury osobistej i kultury słowa.
Umiejętność wartościowania i selekcjonowania informacji.
Umiejętność świadomego korzystania z mass-mediów.
Umiłowanie rodzimej przyrody, chęć obcowania z naturą.
Umiejętność odnajdywania Boga w każdym Jego stworzeniu.
1 5 1