1. Trapez prostokątny ma podstawy długości 5cm i 9 cm , a dłuższe ramię 5 cm. Oblicz pole i obwód tego trapezu.

2.Trapez równoramienny ma podstawy długości 2cm i 6cm , a ramię √13cm.Oblicz pole tego trapezu.

Proszę o jak najlepsze rozwiązanie i wytłumaczenie.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T16:01:41+01:00
Zad 1)
Dane:
długości 5cm i 9 cm ,
dłuższe ramię 5 cm.
Szukane ;
P=?
obw=?
Rozwiązanie
h²=5²-4²
h²=25-16
h²=9
h=3cm
czyli h i ;lewy bok=3cm
pole=½(a+b)h=½(5+9)×3=21cm²
obwód=5+3+9+5=22cm
Odp :Pole tego trapezu wynosi 21 cm ² a obwód 22 cm.

Zad 2)
Dane:
podstawy długości 2cm i 6cm
ramię √13cm
Szukamy:
P=?
Rozwiązanie :
6cm-2cm=4cm
4cm/2 = 2cm
h²+2²=(√13)²
h=√(13-4)
h=3cm
lewy trójkąt:
P=½a * h
P=1*3
P=3cm²
Prawy trójkąt jest taki sam.
Prostokąt:
P=b*h
P=2*3
P=6cm²
Pc.=2*3 + 6 =12cm²
Odp:Pole tego trapezu wynosi 12cm²

28 4 28