prosiła bym o przetłumaczenie zdań na jeżyk niemiecki.

1) Proszę iść aż do skrzyżowania.
2) Jak dojdę do kina?
3) Ja jadę autobusem do teatru.
4) Proszę iść drugą ulicą w prawo a potem prosto.
5) Oni jadą metrem do dworca.
6) My idziemy pieszo przez park.
7) Proszę iść wzdłuż ulicy Ludwika aż do rynku.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T15:59:34+01:00
1) Bitte gehen Sie bis zur Kreuzung.
2) Wie gehen ins Kino?
3) Ich fahre mit dem Bus ins Theater.
4) Bitte gehen Sie auf die zweite Straße rechts und dann geradeaus.
5) Sie gehen zur U-Bahn-Station.
6) Wir gehen zu Fuß durch den Park.
7) Dort fahren Sie entlang der Straße bis Louis Markt.
2010-02-04T16:01:05+01:00
1 )Ich bitte nicht weniger als zu einer Straßenkreuzung gehen.
2 )Wie werde ich zu einem Kino kommen?
3 ) Ich mit dem Bus fahren in ein Theater.
4)Ich bitte gehen der zweite Straße rechts aber dann geradeaus.
5)Sie fahren mit der U-Bahn in einen Bahnhof.
6)Wir gehen zu Fuß durch einen Park.
7)Ich bitte die Straße des Ludwigs entlang nicht weniger als zu einem Markt gehen.