1. Jakiej erze/epoce dały początek podane wydarzenia?
a) Odkrycie Ameryki przez Kolumba
b) narodziny Chrystusa
c) upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
d) wynalezienie pisma

2. Jakie są osiągniecia starożytnych Greków z których korzystamy do dziś?

3. Z jakimi państwami Polska prowadziła wojny w XVII wieku?

4. W czasie powstania styczniowego car nadał uwłaszczenie chłopom w Królestwie Polskim chcąc:
a) zjednać chłopów polskich
b) odciągnąć chłopów od udziału w powstaniu
c) wykazać akt dobrej woli w stosunkach polsko-rosyjskich.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T16:02:32+01:00