Odpowiedzi

2010-02-04T17:22:07+01:00
BŁONY KOMÓRKOWE

Błony występują we wszystkich znanych układach biologicznych zdolnych do samodzielnego życia. Oddzielają one komórkę od środowiska, a w komórkach Eukariota dzielą również wnętrze komórki na mniejsze obszary o zróżnicowanych funkcjach (budują struktury błoniaste: endoplazmatyczne retikulum, aparat Golgiego, pojedyncza błona otacza wakuolę, lizosomy, peroksysomy a podwójna jądro komórkowe, mitochondria i plastydy). Błony różnią się składem białek i fosfolipidów oraz nieznacznie właściwościami.


Błony biologiczne uczestniczą w
· biernym lub czynnym, selektywnym transporcie jonów i substancji niejonowych,
· wydzielaniu produktów komórki do środowiska (egzocytoza) oraz pobieraniu makrocząsteczek do komórki (endocytoza),
· reakcjach na sygnały pochodzące ze środowiska (transdukcja sygnałów) poprzez receptory błonowe,
· przenoszeniu sygnałów do innych okolic komórki lub przekazywaniu ich do innych komórek,
· oddziaływaniu między komórką i podłożem oraz między komórkami.

Ich rolą jest też:

· oddzielenie wnętrza komórki od środowiska,
· oddzielanie w komórkach kompartymentów (przedziałów) o różnej koncentracji różnych substancji (enzymów, jonów, substratów),
· pośredniczenie w transporcie biernym i czynnym,
· wytwarzanie potencjału elektrochemicznego - różnej koncentracji jonów,
· miejsce przebiegu procesów (np. łańcuch transportu elektronów w mitochondriach i chloroplastach)