Odpowiedzi

2009-10-07T17:51:52+02:00
- Jeden z izotopów Kryptonu jest stosowany w leczeniu chorób serca

- Spolaryzowany optycznie izotop Xenonu daje możliwo�ść praktycznego otrzymania obrazu płuc człowieka.

- Krypton i Ksenon używane są do wypełniania okien. Nadają one oknu bardzo dobre wła�ściwości d�źwiękochłonne

- Ksenon i krypton są używane do budowy lamp.

- Neon używany do wypełniania lamp (daje silne, jaskrawe światło)

- Hel używany jest do chłodzenia nadprzewodników, oraz do wypełnianie balonów

- Argon używany do wypełniania lamp i żarówek jarzeniowych

- Radon używany jest w medycynie do leczenia nowotworów