Odpowiedzi

2010-02-04T16:43:36+01:00
Koło wielkie kuli ma pole powierzchni równe 12 <PI> Jaką obiętość ma ta kula?

Koło wielkie kuli ma promień r równy promieniowi kuli
P koła = 12π - powierzchnia koła wielkiego kuli
V = ? - objętośc kuli

1. Obliczam promień r koła = r kuli
P koła = 12π
P koła = π*r²

π*r² = 12π /:π
r² = 12
r = √12
r = √4*√3
r = 2√3
2. Obliczam objętość kuli
V = 4/3*π*r³
V = 4/3*π*(2√3)³
V = 4/3*π*2³ *(√3)³
V = 4/3*π*8*(√3)²*√3
V = 4/3*π*8*3*√3
V = 32π√3