W poniższym tekście wypisz zaimki rzeczowne przymiotne przysłowne i liczebe<<prosił bym o podbpisanie do którego dany zaimek należy>>
-Kto tam chodzi?- usłyszałem zapasany głos mojej kochanej ciotki MAtyldy.
-To ja!- cicjutko zapiszczała Marysia
-Dokąd tak wędrujesz po noc?- zapytała wciąż jeszcze zapasana ciotka
-Kiedyś ktoś powiedział,że gdzieś w naszym domu ukryty jest wielki skarb i postanowiłam go poszukać.
-ile razy mam ci powiedzieć, że twoje rodzeństwo żartuje. Idz, skąd przyszłaś i śpi spokojnie

1

Odpowiedzi

2010-02-05T20:42:11+01:00
Rzeczowne: kto, to, ja, ktoś, go, mam, ci, twoje
Przymiotne: mojej, naszym
Przysłowne: tam, tak, kiedyś, gdzieś, skąd
Liczebne: ile