Bardzo proszę o pomoc ! daje za to 70 punktów ponieważ zależy mi na czasie. z góry bardzo bardzo dziękuje :)

zadanie 1.
Pan ryzykant 5.01.1999r. nabył 100 akcji firmy A i 30 akcji firmy C. Ile w sumie zarobił lub stracił na tych akcjach, jeśli sprzedał je po trzech latach?

zadanie 2.
Wskaż akcje, których ceny wzrosły w okresie 5.01.1999 - 5.01.2002, i oblicz, o ile procent wzrosły ceny tych akcji. Ceny których akcji wzrosły procentowo najwięcej?

zadanie 3.
Stolarz przeciął drewnianą płytę w kształcie trójkąta prostokątnego wzdłuż wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego. Wysokość ta podzieliła kąt prosty w stosunku 2:3. Oblicz kąty tej płyty.

zadanie 4.
Obwód prostokątnej działki wynosi 140 m, a stosunek jej boków 3:4. Ile arów ma ta działka?

zadanie 5.
W marciu 1993 roku wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych nawiedził huragan stulecia, przynosząc ze sobą ogromne opady śniegu. Gdyby cały ten śnieg gwałtownie stopniał, to Nowy Jork zostałby pokryty warstwą wody o grubości 30 cm. Wiedzac, że Nowy Jork ma powierzchnię około 120 tys. km², oblicz, ile litrów wody powstałoby ze stopniałego sniegu. Wynik podaj w postaci wykładniczej.

zadanie 6.
Komputer kosztował 4200 zł. Jego cenę dwukrotnie obniżano: najpierw o 15%, a następnie o 20%. Ile kosztuje komputer po obniżkach? O ile procent cena końcowa jest niższa od początkowej?

zadanie 7.
W liczniku, który mierzy zużycie prądu elektrycznego, jest wirujący krążek o średnicy 6 cm. Liczba obrotów krążka wskazuje zużycie prądu. Na każdą kilowatogodzinę krążek wykonuje 300 obrotów. Jaką drogę przebył punkt znajdujący się na obwodzie tego krążka po zużyciu 2 kWh? Wynik podaj z dokładnoscią do jednego metra.

zadanie 8.
Pan Modernicki zlecił malarzowi pomalowanie ścian i sufitu pokoju o wymiarach 6m x 4m i wysokości 2,5m. Powierzchnia drzwi i okien wynosi 10m². Malarz wystawił rachunek według następującego cennika:
- 150 zł- koszta materialów
- 5 zł za 1 m² - koszt robocizny ( + 22% podatku WAT).
Oblicz wysokość rachunku.

BARDZO DZIĘKUJE ZA POMOCI MYSLE ZE 70 PUNKTÓW BEDZIE ZADOWALAJĄCA GDYZ WIECEJ NIE MAM, A JESLI TRZEBA BYLOBY NAPEWNO DALABYM ZA TO I ZE 100. ;****

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T18:32:53+01:00
Tak 1. i 2. niestety nie zrobie. Wykresu brak.

Zadanie 3.
Suma kątów wewnętrznych każdego trójkąta wynosi 180 stopni.
Jężeli stosunek kątów 2:3 to oznacza że kąt trzeba podzielić na 5 równych części i 2 części to pierwszy kąt, a suma tych 3 to drógi kąt, czyli więc:
5x = 90
x = 18
Czemu 90? 90 ponieważ to trójkąt prostokątny.
2x = 2 * 18 = 36 - wartość pierszego kąta który został podzielony.
3x = 3 * 18 = 54 - wartość pierszego kąta który został podzielony.
Teraz pewnie zastanawisz po co to liczymy, więc tak gdy narysujesz rysunek pomocniczy (radzę narysować łatwiej zrozumiesz), trójkąt prostokątny i wyskość z kąta 90 stopni (chyba nazywa się prosty nie pamiętam). Powstały dwa trójkąty i na pewno one są prostokątne. Po co nam ta wiedza? A po to że teraz znamy 2 kąty w tych dwóch małych trójkątach. Zacznijmy od tego u którego kąt podzielony ma 2x (36).
180 = 90 + 36 + y
90 = 36 + y
y = 54 - pierwszy szukany kąt.
Szukamy 2 kąta (szukanego w zadaniu)
180 = 90 + 54 + y
90 = 54 + y
y = 36
Opd.: Kąt w tym trójkącie wynoszą 90, 36 i 54 stopni.

Zadanie 4.
Najważniejsze 1 ar = 100 m²
Tak obód figury to dodanie wszystkich boków do siebie.
Stosunek boków 3:4 oznacza, że dwa różne boki w prostokącie po dodaniu będą równe 7x, więc krótszy bok wynosi 3x, a dłuszy 4x.
Jak wspomniałem obwód to suma wszystkich boków, a prostokąt ma dwie pary równoległych(takiej samej długości) boków czyli:
1. Sposób:
4x+3x+4x+3x=140
7x+7x=140
14x=140
x=10 m
2. Sposób
140 m : 2 = 70 m
3x + 4x = 70 m
7x = 70
x = 10 m

3x = 3*10 = 30 m - krótszy bok
4x = 4*10 = 40 m - dłuszy bok.

Obliczamy pole
P=a*b
P=3x*4x
P=30*40
P=1200 m²
P=1200:100 = 12 arów - zamiana jednostek.
Odp.:Ta działka ma 12 arów.

Zadanie 5.
Ważne sprawy:
1. 1 km³ = 1 000 000 000 000 l = 1 * 10^12 l | ostatni wynik jest zapisany w notacji wykładniczej| znak ^ oznacza do której potęgi
2. Objętosć = a*b*c = Pole_podstawy * wysokość

Pole_podstawy = 120 000 km²

wysokosć = 30 cm = 3 dm = 0,3 m = 0,0003 km

Objętość = 120 000 * 0,0003
Obj = 36 km²
36 * 1 * 10^12 = 36 * 10^12 (niestety trzeba przesunąć przecinek przy liczbie 36,0 o jeden w prawo) = 3,6 * 10^13 l.
Odp.: Powstało by 3,6 * 10^13 litrów wody.

Zadanie 6.
Te dwóch obniżek NIE WOLNO dodawać tak jak 15%+20%=35% tak NIE WOLNO

Obliczamy ile wynosi 1. (15%) obniżka
4200 * 15% =
4200 * 15/100=
42 * 15 = 630 - obniżka
Obliczamy ile komputer kosztuje po 1. obniżce
4200 - 630 = 3570 zł

Obliczamy ile wynosi 2. (20%) obniżka
3570 * 20% =
3570 * 20/100=
3570 * 2/10=
357 * 2 = 714 - obniżka
Obliczamy ile komputer kosztuje po 2. obniżce
3570 - 714 = 2856 zł

Obliczamy stosunek procentowy
2856/4200 * 100% =
2856/4200 * 100/1=
2856/42 = 68 % - widać że w zadaniu szukają o ile obniżono cenę teraz można na "wyczucie" załuważyć, że obniżka nie może wynosić 68%, więc jedyne co możemy zrobic to:
100% - 68% = 32% - obniżka w % od ceny początkowej.
Odp.: Komputer po obniżkach kosztuje 2856 zł, i cena spadła o 32% od początkowej ceny

Zadanie 7.
Ważne:
wzór na obwód koła l=2*pi*r | l - obwód koła | r - promień koła | pi = 3,14

Obliczamy obwód koła w metrach
6 cm średnicy = 3 cm promień | ważne nie pisz samo 6 cm = 3 cm, muszi być napisana średnica i promień
3 cm = 0,3 dm = 0,03 m
l=2*pi*r
l=2*3,14*0,03
l=6,28*0,03
l=0,0942 m.
Liczymy ile obiegów zrobiło te koło
1 kWh = 300 obrotów
2 kWh = 600 obrotów
Obliczamy ile metrów zrobiło kółko
600*0,0942 = 56,52 m ≈ 57 m - zaokrągliłem ponieważ tak jest napisane w zadaniu
Odp.: Punkt przebył 57 m

Zadanie 8.
Na początku narysuj rysunek taki pokój (może być bochoma :])
Zauważ że śa trzy różne pola, ale występóją podwójnie
czyli:
Obliczamy pole podłogi i sufitu
Pp=4*6
Pp=24 m² | pole sufitu też tyle wynosi
Obliczamy pole pierwszej ściany
Pa=4*2,5
Pa=10 m²
Obliczamy pole drógiej sciany
Pb=6*2,5
Pb=15m
Obliczamy całkowite pole powieszchni
Pc=2*(Pp+Pa+Pb)
Pc=2*(24+10+15)
Pc=2*49
Pc=98m²

98 - 10 = 88 m² - całkowite pole bez dzwi i okien.
Oblicamy koszt malowania 1m² po doliczeniu VAT'u
5 * 122% = 5 * 122/100 = 1 * 122/20 = 61/10 = 6,1 zł

Obliczamy koszt malowania
150 + 88*6,1 =
150 + 536,8 =
686,8 zł.
Odp.: Malarz policzy sobie 686,8 zł

Wygląda to na trudne zadania, ale większość są tylko do myślenia.
A i sorrki za bł. ort.
Pozdro xD
12 3 12