Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T16:34:56+01:00
Zakon Rycerzy i Szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy , potoczne nazwy: lazaryci, lazaryści, łazarzyści, lazarianie – jedna z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych. W skład zakonu wchodzą duchowni przeorzy i kapelani oraz kawalerowie i damy, będący świeckimi członkami, oddanymi życiu w zgodzie z zasadami chrześcijańskiej wiary i miłosierdzia wobec innych.
Został ufundowany w Ziemi Świętej około 1070 roku jako zakon szpitalny. Pierwsza wzmianka jako o zakonie militarnym pochodzi z 1154 roku.
Już w XIII wieku znalazł się na terenie Lubusza i Wielkopolski (do dziś w Poznaniu istnieje dzielnica Św. Łazarz). Dotarł też na Śląsk (m.in. Wrocław) i Pomorze Zachodnie.
Zakon św. Łazarza był początkowo utworzony z trędowatych rycerzy i braci. Od nazwy zakonu pochodzi słowo lazaret. W 1265 papież nakazał przejście wszystkich samodzielnych leprozoriów pod władzę rycerzy świętego Łazarza. Zanikł w Polsce w połowie XVI wieku. Swoją świetność przeżywał na terenie Francji XVII i XVIII wieku. W tym czasie Zakon powołał pierwszą na świecie Wojskową Akademię Morską. Od 1840 roku pod protektoratem katolickich Patriarchów Jerozolimy, Antiochii i Aleksandrii.
Znakiem rozpoznawczym szpitalników i rycerzy Świętego Łazarza stał się zielony, ośmiorożny krzyż, noszony na habitach i rycerskich płaszczach, a dziś na ratowniczych uniformach. Podczas wojen światowych, zbrojnych konfliktów i kataklizmów na całym świecie rycerze lazaryci pełnili i pełnią swą posługę, niosąc ratunek poszkodowanym w walkach i pomoc ofiarom bombardowań.W XXI wieku Zakon Świętego Łazarza pozostaje niezmiennie wierny zasadzie pomocy chorym, rannym, niedołężnym i wszystkim potrzebującym. Motto zakonu Atavis et Armis - Poprzez przykład naszych przodków i tradycję oręża - wyraża się w praktycznej formie niesienia pomocy humanitarnej, medycznej, jak i innych działaniach charytatywnych i społecznych. Obecnie zakon prowadzi tego typu działalność w ponad 100 krajach świata. Oficjalne jurysdykcje zakonu znajdują się w ponad 30 państwach.
5 3 5
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T22:02:17+01:00
Bonifratrzy to katolicki zakon szpitalny założony (początkowo jako wspólnota świecka) w 1540 roku w Hiszpanii przez św. Jana Bożego w celu opieki nad chorymi. W 1572 zatwierdzony przez papieża Piusa V. Reguły zakonu wzorowano na regule św. Augustyna. Od 1586 zakon; bonifratrzy składają dodatkowy ślub: troski o chorych, zwany ślubem szpitalnictwa. Jako zakon szpitalny specjalizują się w ziołolecznictwie, prowadzeniu aptek oraz opiece nad chorymi psychicznie. Pierwszy klasztor Bonifratrów w Polsce powstał w 1609 roku w Krakowie, po tym jak króla Zygmunta III wyleczył bonifrater z Wiednia. Mieszczanin krakowski Walerian Montelupi podarował zakonnikom działkę przy ul. św. Jana, na której wzniesiono klasztor, przeniesiony w 1812 r. na Kazimierz. Wkrótce założono domy zakonne w Lublinie, Zamościu, Krasnymstawie, Lwowie. Polskie klasztory utworzyły prowincję zakonną w 1633 r. W 1650 Bogusław Leszczyński osadza bonifratrów na warszawskim Lesznie. Król August II wystawił im kościół z klasztorem przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie.proszę :)
3 4 3