'Wiedza o społeczeństwie' podręcznik, Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony, wydawnictwo szkolne PWN

zad.4/50
Czy przychylasz się do opinii, że kultura masowa jest zjawiskiem pozytywnym, cz raczej odnosisz się do niej krytycznie? Odpowiedź uzasadnij.

Mam to zadanie zadane na jutro... Bardzo prosiłabym o pomoc, bo nie mówiono za dużo na lekcji o kulturze masowej.. a zadano to jako pracę ;((
Za pomoc dziękuję i pozdrawiam cieplutko :**

1

Odpowiedzi

2010-02-06T16:58:32+01:00
I opinia: Odnoszę się do opinii publicznej krytycznie, dlatego, że w dzisiejszych czasach jest ona idealnym źródłem manipulacji. Opinia publiczna kształtowana jest przez informację, które do nas docierają, a te mogą być poddane wcześniej wspomnianej manipulacji. Uważa się, że opinia publiczna jest często manipulowana przez przywódców partii i środki masowego przekazu. Dodatkowo kieruje sie emocjami i opiera swe sądy na stereotypach. Opinia publiczna może mijać się z prawdą i zawierać przesądy, a nawet elementy wrogości, czy nietolerancji.
II opinia: Opinia publiczna jest szczególnie ważna, gdyż jest swoistym łącznikiem pomiędzy organami rządzącymi, a społeczeństwem. Opinia publiczna wskazuje polityką, jakie są poglądy na temat danego zjawiska i jak duża część społeczeństwa je podziela.
1 5 1