Uzupełnij równanie reakcji. Nazwij produkty reakcji.
Chociaż dwA ważne!!!
a)....C15H31COOH+....Ca(OH)2--->.....................+.................
b).............+.......Ba(OH)2------>..........(C17H35COOO)2Ba+..............
c) .......C17H33COOH+.................---->.....CO+.....................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T16:16:12+01:00
2C15H31COOH+Ca(OH)2--->(C15H31COO)2Ca +2H20
2C17H35COOOH+Ba(OH)2------>(C17H35COOO)2Ba+2H2O
c) 2C17H33COOH+33O2--->36CO+34H2O