Pomocy ! Kto jest dobry z gegry?!
Mam do zrobienia ponad 20 pytań z gegry. Pomoże ktoś ?!
1. Co jest głównym źródłem na Ziemi?
2. Dlaczego tylko niektóre promienie Słoneczne przedostają się przez atmosferę do powierzchni Ziemi?
3. Czym jest albedo i jakie ma znaczenie w procesie ogrzewania powierzchni Ziemi?
4. Jakie są przyczyny dobowej zmienności temperatury powietrza?
5. Jakie czynniki maja wpływ na zróżnicowanie temperatury na powierzchni Ziemi?
6. Wykaż różnice w nagrzewaniu i oddawaniu ciepła powierzchni białych i ciemnych, litych i luźnych, stałych i ciekłych?
7. Czym jest ciśnienie atmosferyczne?
8. Podaj jakie ośrodki baryczne mogą występować w konsekwencji zróżnicowania ciśnień atmosferycznych?
9. Narysuj i opisz ruch powietrza oraz wartości ciśnień w układzie niżu i wyżu barycznego na półkuli południowej?
10. Narysuj i zaznacz obszary występowania stałych cyrkulacji niżowych i wyżowych na powierzchni Ziemi. Na rys. tym zaznacz stałą cyrkulację powietrza.
11. czym jest wiatr? Opisz miejsce występowania, kierunek wiatrów stałych na Ziemi.
12. Dokonaj charakterystyki następujących wiatrów sezonowych i lokalnych :
a) monsun letni i zimowy
b) bryza dzienna i nocna
c) wiatr fenowy
d) wiatry dolinne i górskie
13. Czym jest wilgotność bezwzględna, temperatura punktu rosy, oraz wilgotność względna?
14. Opisz proces obiegu wody w przyrodzie. Wykaż , iż zjawisko to jest sumą różnych procesów związanych ze zmianą stanu skupienia wody.
15. Czym są chmury. Dokonaj klasyfikacji ich ze względu na budowę, wysokość powstawiania i procesy przyczyniające się do ich powstania.
16. Czego konsekwencją jest front atmosferyczny. Wyjaśnij powstawanie frontów zimnych i ciepłych?
17. Kiedy powstaje front atmosferyczny zokludowany?
18. Czym jest inwersja termiczna? W jakich obszarach powstaje to zjawisko i jakie są konsekwencje tego zjawiska?
19. Wymień w formie tabeli opady i osady atmosferyczne.
20. Dokonaj charakterystyki głównych opadów atmosferycznych czyli deszczu, gradu, śniegu.
21. Jak powstaje rosa, szadź , szron?
22. Dokonaj zróżnicowania opadów atmosferycznych na Ziemi. Scharakteryzuj czym są deszcze zenitalne, oraz jak powstają chmury burzowe i gradowe?
PROSZĘ O POMOC

1

Odpowiedzi

2010-02-04T16:23:47+01:00