Odpowiedzi

2010-02-04T16:28:53+01:00
A)
x - y = 5|*4
3x + 4y = 8

4x - 4y = 20
3x + 4y = 8

7x = 28|:7
x = 4

x-y = 5
-y = 5-x
-y = 1|*(-1)
y = -1

b)
x + 2y = 14
5x + 4y = 17

2y = 14 - x

5x + 2*2y = 17
5x + 2(14 - x) = 17
5x + 28 - 2x = 17
3x = 17 - 28
3x = -11 |:3
x = 3⅔

3⅔ + 2y = 14
2y = 14 - 3⅔
2y = 10⅓ |:2
y = 11/3 * 1/2
y = 11/6
y = 1 ⅚
Chyba w tym drugim przykładzie coś jest nakręcone, bo nie mogę tego rozwiązać i sprawdzenia mi się nie zgadzają.
Inne osoby widze też się z tym męczą długo...
2010-02-04T16:29:32+01:00
A)
x - y = 5
3x + 4y = 8

x=5+y

15+3y+4y=8
7y=8-15

7y=(-7) /:7
y=-1

x-(-1)=5
x+1=5
x=5-1
x=4

b)
x + 2y = 14
5x + 4y = 17

x=14-2y

70-10y=17
-10y=17-70
-10y=(-53) /:(-10)

y=5,3

x+10,6=14
x=14-10,6

x=3,4


Oba przyklady są w 100% poprawnie rozwiązane.
2010-02-04T16:36:54+01:00
A)
x - y = 5|*4
3x + 4y = 8

4x-4y=20
3x + 4y = 8
7x=28
x=4

4-y=5
-y=1
y=-1

b)
x + 2y = 14|*(-2)
5x + 4y = 17

-2x-4y=-28
5x + 4y = 17
3x=-11
x=-3⅔

-3⅔+2y=14
2y=17⅔
y=8⁵/₆