1. usuń nawiasy i wykonaj redukcje wyrazów podobnych.
a) 4c-(3c+2)-10c=
b) 7x-8-(5x+6)=
c)9y-(8-3y)+16=
d) 5x-(2-4x)+8x-7=
e) -(-5c-8)+6-9c-c=

2. wykonaj mnożenie i redukcje wyrazów podobnych.
a) 5a+4(a-1)=
b) 5a+3(a-2)+5b=
c) - ⅓(a+3b)-2a=

3. Przekształć wyrażenie na sumę i wykonaj redukcje wyrazów podobnych.
a) 6(2a-6b+3c)=
b) (3x-2y+9)×4
c) 3(5x-8z-2)=

proszę dam naj1111111

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-04T16:28:05+01:00
1. usuń nawiasy i wykonaj redukcje wyrazów podobnych.
a) 4c-(3c+2)-10c = 4c - 3c - 2 - 10c = -9c - 2
b) 7x-8-(5x+6) = 7x - 8 - 5x - 6 = 2x - 14
c)9y-(8-3y)+16 = 9y - 8 + 3y + 16 = 12y + 8
d) 5x-(2-4x)+8x-7 = 5x - 2 + 4x + 8x - 7 = 17x - 9
e) -(-5c-8)+6-9c-c = 5c + 8 + 6 - 9c - c = -5c + 14

2. wykonaj mnożenie i redukcje wyrazów podobnych.
a) 5a+4(a-1) = 5a + 4a - 4 = 9a - 4
b) 5a+3(a-2)+5b = 5a + 3a - 6 + 5b = 8a + 5b - 6
c) - ⅓(a+3b)-2a = -⅓*a - b - 2a = -2⅓*a - b

3. Przekształć wyrażenie na sumę i wykonaj redukcje wyrazów podobnych.
a) 6(2a-6b+3c) = 12a - 36b + 18c
b) (3x-2y+9)×4 = 12x - 8y + 36
c) 3(5x-8z-2) = 15x - 24z - 6
19 4 19
2010-02-04T16:31:12+01:00
1.
a) 4c-(3c+2)-10c=
= 4c-3c-2-10c = -9c-2

b) 7x-8-(5x+6)=
=7x-8-5x-6 = 2x-14

c)9y-(8-3y)+16=
=9y-8+3y+16= 12y+8

d) 5x-(2-4x)+8x-7=
=5x-2+4x+8x-7 = 17x-9

e) -(-5c-8)+6-9c-c=
=5c+8+6-9c-c = -5c+14

2.
a) 5a+4(a-1)=
= 5a+4a-4 = 9a-4

b) 5a+3(a-2)+5b=
= 5a+3a-6+5b = 8a-6+5b

c) - ⅓(a+3b)-2a=
=- ⅓a -b - 2a= -2⅓ a -b

3.
a) 6(2a-6b+3c)=
= 12a-36b+18c

b) (3x-2y+9)×4
= 12x-8y+36

c) 3(5x-8z-2)=
=15x-24z+6
6 3 6