Na wózek o masie 2kg działamy pewna sile ciągu i wózek pod działaniem tej siły porusza sie po poziomym torze ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1,5 m/s². Oblicz prace wykonana przez siłą ciągu w ciągu pierwszych 2 sekund ruchu. opory ruchu pomiń.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T16:28:43+01:00
Dane :
m=2kg
a=1.5 m/s²
Δt=2s
Najpierw obliczmy siłę. Z II zasady dynamiki:

F=a*m
F=1,5m/s²*2kg
F=3N

Następnie drogę jakie przebyło to ciało, ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

s=at²/2
s= 1,5m/s² * (2s)² /2
s= 1,5m/s² * 4s² /2
s=1,5 m/s² * 2 s²
s= 3m


I teraz wyliczamy pracę:

Wzór:

W=F*s
W=3N*3m=9J
1 5 1