I.Samochód przejechał 72 km w czasie 1 godziny i 48 minut.O ile należy ją zwiększyć jego prędkość,aby przejechał tę drogę w czasie 1 godziny i 12 minut?

II.Z 2 kg 7,5 procentowego roztworu soli odparowano 0,5 kg wody.Jakie jest stężenie procentowe roztworu po odparowaniu wody??

Pomóżcie,Pomożecie???;/
PROSZĘ!:)

1

Odpowiedzi

2009-10-07T18:12:48+02:00
I.Samochód przejechał 72 km w czasie 1 godziny i 48 minut.O ile należy ją zwiększyć jego prędkość
,aby przejechał tę drogę
w czasie 1 godziny i 12 minut?

II.Z 2 kg 7,5 procentowego roztworu soli odparowano 0,5 kg wody.Jakie jest stężenie procentowe roztworu po odparowaniu wody??
_____________________________________
v = s/t v-prędkość, s-droga, t-czas
s₁ = 72km
s₂ = s₁
t₁ = 1h48min = 1,8 h
t₂ = 1h12min = 1,2h

(1)
v = 72/1,8 [km/h]
v₁ = 40

(2)
v = s/t
v₂ = 72/1,2 [km/h]
v₂ = 60

(3)
Δv = v₂ - v₁ = 60 - 40 [km/h] = 20km/h
Odp. Należy zwiększyć prędkość o 20km/h.
__________________________________
(1)
Cp₁ = 7,5%
mr₁ = 2kg
Cp₁ = (ms × 100%) / mr₁
(Cp₁ × mr₁) / 100% = ms
(7,5% x 2kg) / 100% = ms
ms = 0,15 kg

(2)
mr₂ = 2kg - 0,5kg - 1,5kg
Cp₂ = (ms × 100%) / mr₂
Cp₂ = (0,15kg × 100%) / 1,5kg
Cp₂ = 10%

Odp. Stęzenie po odparowaniu wody wyniosło 10%.
9 5 9