Odpowiedzi

2009-10-07T18:06:18+02:00
Podstawową funkcją jest bezpośredni udział w fotosyntezie. Budowa i forma liści zależy od przynależności systematycznej rośliny, pełnionych funkcji oraz środowiska życia.

- W rozwoju rośliny występują kolejno: liście zarodkowe (liścienie), liście dolne, liście właściwe i często liście przykwiatowe. Mają różną budowę i pełnią odmienne funkcje, np. liście spichrzowe, ochronne, asymilacyjne, wspierające, okrywowe.

Liście przykwiatowe (górne) występują w pobliżu kwiatów i kwiatostanów; często są zredukowane: u podstawy kwiatostanów – podsadki, u podstawy kwiatów – przysadki, na szypułkach kwiatowych – podkwiatki.

Najbardziej zróżnicowane morfologicznie u różnych gatunków są liście właściwe, składające się z nasady, ogonka i blaszki liściowej. Nasada przytwierdza liść do łodygi, u traw rozrasta się w tzw. pochwę liściową, u roślin dwuliściennych wytwarza dwa symetryczne, krótkotrwałe, drobne przylistki. Ogonek liściowy łączy pęd z blaszką, czasami występują liście siedzące, w których blaszka łączy się bezpośrednio z nasadą.

Blaszka liściowa stanowi główną część liścia, najczęściej jest płaska, cienka, różnokształtna, o symetrii grzbieto-brzusznej, rozpięta na systemie wiązek przewodzących, tworzących unerwienie liścia, np. widlaste (paprocie, nagonasienne), siatkowe (dwuliścienne), równoległe (jednoliścienne). Ze względu na liczbę blaszek liście dzielimy na pojedyncze i złożone. Liście pojedyncze mają jedną blaszkę liściową, która może być cała, niepodzielona, lub podzielona na odcinki przez bardziej lub mniej głębokie wcięcia. Liście złożone składają się z kilku lub więcej blaszek liściowych, ułożenie ich może być dłoniaste (kasztanowiec) lub pierzaste (robinia akacjowa).

5 4 5
2009-10-07T18:20:03+02:00
Liście są bardzo ważnymi dla rośliny organami. Ich główne funkcje to: przeprowadzanie fotosyntezy, transpiracja (czynne wyparowywanie wody) i wymiana gazowa. Niektóre liście dzięki przekształceniom mogą pełnić również inne funkcje.
Liście najczęściej występują w formie płaskich blaszek lub zbliżonych kształtem do walca igieł. Liście roślin okrytonasiennych dwuliściennych różnią się budową od tych występujących u jednoliściennych.
3 5 3