Odpowiedzi

2010-02-04T16:34:39+01:00
Przedewszystkim w prawosławiu używany jest język rosyjski i jest to eucharystia śpiewana. w rzymskokatolickim - język polski i masza święta mówiona z elementami psalmów, śpiewów.
4 2 4
2010-02-04T16:55:00+01:00
Różnice m. kosciołami:
-Duch Święty pochodzi tylko "od Ojca PRZEZ SYNA". Nie uznaje się formuły "Filioque" przyjętej przez doktrynę rzymską: "od Ojca I SYNA".
-Prawosławie nie uznaje prymatu i jurysdykcji papieża nad całym Kościołem chrześcijańskim ani dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary.
-Kościoły narodowe są autokefaliczne, czyli - będąc posłuszne w dogmatach - same stanowią o sobie.
-Prawosławie nie uznaje dogmatu o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Boskiej.
-Prawosławie odrzuca doktrynę o czyśćcu, ponieważ decyzje o losie zmarłych zapadną dopiero w dniu sądu ostatecznego.
-Duchownych nie obowiązuje celibat; biskupi i patriarcha, wybierani na ogół spośród mnichów, zachowują celibat.
-Podporządkowanie cerkwi państwu - (patriarchat przywrócono dopiero w 1917 r., ale do dzisiaj cerkiew służy polityce).
-Mentalność wschodu bardziej skupia się na "przebóstwieniu" człowieka, podczas gdy katolicyzm zastanawia się nad zasadami i definicjami moralności.
-Filozofia nie jest związana z religią, podczas gdy na zachodzie ów związek jest bardzo silny. Prawosławie nie dąży do poznania Boga, lecz teologia łączy się z mistyką i opiera się na kontemplacji Boga, oraz odkrywaniu intymnego związku Boga i człowieka.
-Natura człowieka nie jest czymś stałym, lecz ulega wzrostowi w miarę przebóstwiania.
-Zbawienie nie opiera się na rozumie czy działaniu Bożym, lecz na powrocie do bezosobowej "jedni" - wspólnoty.
-Mistycyzm wschodu dotyka boskich "energii", podczas gdy katolicyzm samego Boga. Prawosławie uznaje, że Bóg jest nieosiągalny.
-Pojęcie Kościoła jest inne. Tajemnica jest trudna do określenia, choć Kościoła jest podobny jak w katolicyzmie. Samotny człowiek nie jest w Kościele. W Kościele jest się tam, gdzie jest sprawowana Eucharystia.
-Solą w oku mnichów z góry Atos jest także popieranie unitów (Kościoła grecko-katolickiego, czyli, poprawnej, bizantyjsko-ukraińskiego).
-W sakramencie Eucharystii używany jest chleb kwaśny, a nie przaśny.
Komunii udziela się pod dwiema postaciami.
-Chrzest odbywa się przez trzykrotne zanurzenie.
-W miejscach kultu dopuszcza się obecność obrazów, ale nie posągów.
-Znak krzyża czyni się z prawa na lewo na pamiątkę tego, że Chrystusowi najpierw przybito do krzyża prawą rękę.
-Stosuje się juliański kalendarz, w związku z czym wszystkie święta są przesunięte o 13 dni.

licze na naj :*
12 2 12