1.Oblicz różnicę pól kwadratów , których boki mają odpowiedznio pierwiastek 10dm i pierwiastek 7


2 Oblicz sumę objętości sześcianów , których krawędzie są odpowiedznio równe pierwiastek sześcianu 5 cm i pierwiastek szescianu 12 Dm

1

Odpowiedzi

2010-02-05T14:11:11+01:00
Pole 1 kwadratu
(pierwiastek 10)do potęgi 2=
10 dm kwadratowych
pole 2 kwadratu
(pierwiastek 7)do potęgi 2=
7 dm kwadratowych
różnica pól
10dm kwadratowych-7dm kwadratowych=3dm kwadratowe


1 3 1