Odpowiedzi

2010-02-04T16:42:15+01:00
Biologia, nauka przyrodnicza badająca budowę i czynności organizmów oraz zależności występujące między nimi i ich środowiskiem. Termin b. został wprowadzony w 1802 niezależnie przez 2 przyrodników: Jeana B. Lamarcka i Gottfrieda R. Treviranusa i upowszechnił się w 2. połowie XIX w. Początki wiedzy biologicznej sięgają czasów starożytnych. W Polsce pierwsze informacje pisane pojawiły się w średniowieczu. Były to uwagi dotyczące uprawy roślin i hodowli zwierząt. Przy klasyfikacji nauk przyrodniczych wyróżnia się 2 podziały: tzw. podział poziomy (uwzględnia stopień organizacji i metody stosowane w badaniu systemów biologicznych; należy tu zaliczyć systematykę, genetykę, ekologię), oraz tzw. podział pionowy (umożliwia wyróżnienie dyscyplin zajmujących się grupami systematycznymi organizmów, np.: botanika, zoologia, wirusologia, bakteriologia, ornitologia). Podział b. na dyscypliny nie jest stały, zmienia się też charakter prowadzonych w każdej dyscyplinie badańBy reVs
2010-02-04T19:32:48+01:00
Biologia(gr. bios-życie, logos-nauka)- nauka o organizmach żywych, ich pochodzeniu i przejawach życia.