Odpowiedzi

2009-10-07T18:40:47+02:00
Jaką prace wykonano przewracając sześcienny klocek o krawędzi a z jednego boku na drugi?
Przewracając sześcian wykonano 2 czynności: początkowo należy podnieść jego środek ciężkości - można usiłować liczyć tę pracę, jednak potem sześcian opada, wykonując taką samą pracę, lecz ze znakiem ujemnym. Suma więc =0.
Dodatkowo można uzasadnić wykonaną pracę =0 ponieważ wysokość końcowa sześcianu (a właściwie jego środka ciężkości) pozostaje taka sama. Energia potencjalna, ani kinetyczna nie zmieniły się - ich wartości pozostały takie same. A więc nie wzrosła energia sześcianu, tzn, wykonana praca = 0.