Odpowiedzi

2010-02-04T17:38:47+01:00
DOWODY EWOLUCJI:
Bezpośrednie dowody ewolucji są to dowody oparte na badaniach paleontologicznych
PALEANTOLOGIA-to dział biologi zajmujący się badaniem orgaznizmów żyjących w ubiegłych epokach geologicznych.

Odnalezione ślady organizmów zwane są skiomieniołościami spotykane są w postaci:
-szczątków twardych części organizmu np.zęby,kości,muszle.Niektóre z nich ulegają mineralizacji tworząc typowe skamieniołości(skamieniały las w Arizonie,kości dinozaurów)
-inkluzjia-duże fragmenty lub całe organizmy zatopione w materiale "konserwującym"np.bursztyn,ropa ,zmarzlina(syberyjski nosorożec włochaty)
-odlewy,odciski w skałach osadowych bądz w bryłach węglowych (paprocie nasienne,odciski praptaka)

BEZPOŚREDNIE DOWODY EWOLUCJI -dostarczają również wymarłe formy przejściowe(pośrednie)np.
ichtiostega-forma przejściowa pomiędzy rybami i płazami
seymouria-forma pomiędzy płazami a gadami
archaeoptery-(praptak)pomiędzy gadami a ptakami
Bezpośrednimi dowodami są także reliktowce zwane żywymi skamieniałościami np.są to organizmy które przetrwaly w nie zmienionej formie (latimeria,hatteria,sagowce)
POŚREDNIE DOWODY EWOLUCJI-Opierają się na porownówaniu organizmów między sobą.Na podstawie podobieństw i różnic między nimi można wnioskować o ich bliższym lub dalszym pokrewieństwie ,a tym samym,pośrednio o zachodzeniu ewolucji.Porównywać można różne cechy i w zależności od ich rodzaju,pośrednie dowody ewolucji dzielimy na kilka kategiri:
1)dowody z dziedziny morfologii i anatomi porównawczej-podobny plan budowy w obrębie określonych grup systematycznychnp.owadów,kręgowców
-narządy homologiczne-czyli narządy o podobnej budowie,ale często pełniące różne funkcj.Różnice w wyglądzie świadczą o przystosowaniu do pełnionej funkcji,natomiast wspólna budowa świadczy o pokrewieństwie między organizmami.np. kończyny przednie ssaków,ręka człowieka,kopyto konia.skrzydło nietoperza i płetwa walenia zbudowane są z tych samych kości ,co świadczy o ich wspólnym pochodzeniua
-narządy analogiczne-wykształcające się niezależnie od siebie u różnych organizmów ,przystosowane do pełnienia takich samych funkcji i mające w związku z tym cechy wspólne.Obecność tych narządów świadczy o wpływie środowiska i sposobu życia organizmów na przebieg ewolucji np.skrzydło ptaka i skrzydło owada mają podobny kształt i właściwości natomiast są zupełnie inaczej zbudowane,co świadczy o ich odrębnym pochodzeniu
-narządy szczątkowe-to takie które w badanej grupie organizmów nie pełnią żadnej roli,często są silnie zredukowane,natomiast są ważnym elementem budowy u innych pokrewnych organizmów np.jelito ślepe czy odcinek ogonowy kręgosłupa u człowieka
-atawizmy-to cechy przodków pojawiające się niekiedy w populacji np.u człowieka dodatkowe sutki lub nadmierne owłosienie ciała

2)dowody z dziedziny bichemiki,fizjologii i genetyki:
podobny skład chemiczny wszystkich organizmów, jedność podstawowych procesów metabolicznych(oddychanie komórkowe,fotosynteza,biosynteza białka ), podobieństwa w budowie białek np.hemoglobiny , powszechność występowania kwasów nukleinowych a szczególnie DNA jako nośnika informacji genetycznej, uniwersalność kodu genetycznego
3)dowody z dziedziny embriologii:
takie same etapy rozwoju zarodkowego u zwierząd,pojawienie się w rozwoju zarodkowym cech w określonej kolejności-najpierw są to cechy charakterystyczne dla całego typu zwierząd potem dla gromady,rzędu itd.Cwchy te na dalszych etapach rozwoju mogą zanikać np.w rozwoju zarodkowym ssaków najpierw rozwija się struna grzbietowa charakterystyczna dla wszystkich strunowców póżniej zanika a w jej miejsce pojawia się ktęgosłup, a na końcu kręgi różnicują się w sposób charakterystyczny dla danego gatunku.
2 3 2