Odpowiedzi

2010-02-04T17:00:26+01:00
Past Simple:
Formy to be: was, were
I was - ja byłam
You were - ty byłeś
He was - on był
She was - ona była
It was - ono było
We were - my byliśmy
You were - wy byliście
They were - oni/one byli

Przeczące formy to be: wasn't(was not), weren't(were not)
I wasn't... - ja nie byłam
.....

Pytania:
Was I...? - czy ja byłam..?
Were You...? - czy ty byłeś..?
.....

Czasu Past Simple używamy dla wyrażenia czynności, które zdarzyły się w określonym momencie w przeszłości.

Określenia czasu charakterystyczne dla Past Simple:
yesterday- wczoraj
last Monday- w zeszły poniedziałek
last Year- w zeszłym roku
last week- w zeszłym tygodniu
2 day ago- 2 dni temu
3 years ago- 3 lata temu
in 1987- w 1987r.1 5 1