Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T18:19:52+01:00
Przyczyny wybuchu powstania:
a)pośrednie:
- narodowościowe: panowie kresowi to Polacy, a poddani to Rusini
- religijne: Polacy byli katolikami, a chłopi ukraińscy byli wyznania prawosławnego, ponadto duchowieństwo katolickie chciało aby ludność Ukrainy przeszła na wiarę katolicką
- społeczne: kolonizacja Ukrainy przez Polaków, wzrost ucisku chłopstwa ukraińskiego – pańszczyzna, nadużycia przy ściąganiu opłat za dzierżawę ziem. Podział kozaków na rejestrowych (którzy otrzymywali żołd, byli zwolnieni z płacenia podatków w zamian za służbę wojskową ) i nierejestrowych (którzy byli uznawani za poddanych szlachcie chłopów).
b) bezpośrednie:
- fiasko planów wojny z Turcją, w której znaczącą role mieli odegrać właśnie Kozacy, którzy liczyli, że w owej wojnie zdobędą liczne łupy, które pozwolą poprawić ich położenia oraz na podwyższenie rejestru, jednakże sejm nie zgodził się na wojnę i nastąpił wybuch Kozaków.

Miejsca walk Kozaków z Polakami:

- maj 1648 – klęska husarii polskiej pod Żółtymi Wodami i Korsuniem (gdzie do niewoli dostali się polscy hetmani).
- wrzesień 1648 - klęska wojsk polskich pod Piławcami (na wieść o nadciąganiu czambułów tatarskich, wojska polskie uciekły z pola bitwy, co doprowadziło do tego że Chmielnicki zaniechał własnej zemsty w zamian za to że Ukraina stanie się niepodległym państwem).
- lipiec-sierpień 1649 – Jeremi Wiśniowiecki zamyka się ze swoim 16-tysięcznym wojskiem w twierdzy Zbaraż, gdzie przez 6 tygodni odpiera oblężenie 100-tysięcznych wojsk kozacko-tatarskich. Gdy obrońcom zaczynało brakować pożywienia i prochów jeden z posłańców przedarł się przez obozy wroga i powiadomił króla o położeniu powstańców. Król natychmiast ruszył z odsieczą, jednakże dał się zaskoczyć pod Zborowem. Do bitwy nie doszło, gdyż król przekupił Tatarów, którzy wycofali się z dalszego oblężenia. (wojskom kozacko-tatarskim wie udało się zdobyć twierdzy). Dzięki interwencji Jerzego Ossolińskiego podpisano z Tatarami ugodę Zborowską.
- czerwiec 1651 Beresteczko – bitwa 60-tys. oddziałów polskich (dowodzonych przez samego króla) przeciwko 100-tys.armii kozacko-tatarskiej. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków, rzezią kozaków, oraz powtórną zdradą Tatarów (chan widząc przegraną nakazał odwrót wojsk, a widząc, że Chmielnicki chce walczyć nadal kazał porwać go z pola bitwy).

3.
Chmielnicki nie miał dość sił, by toczyć dalsze walki, gdyż Ukraina otoczona przez trzy wielkie mocarstwa (Polska, Rosja, Turcja) nie miała szans na niepodległość. Dlatego zaczął szukać przymierza z Rosją. Skłoniła go do tej decyzji bliskość języków, religii, historii i obyczajów. Dlatego w styczniu 1654r. w Perejasławiu Rada Kozacka wraz z delegacją moskiewskiego Soboru Ziemskiego zawarła ugodę. Głosiła ona, że:
a) Kozacy oddają Ukrainę carowi (Rosji)
W zamian Kozacy otrzymali:
b) prawo do wyboru własnego hetmana
c) obietnicę wszelkich swobód
d) rejestr miał wynosić od tej pory 60 tys.
Kozacy przekazując Rosjanom swe ziemie, doprowadzili do przekształcenia się wojny domowej polsko-ukraińskiej w ponowny konflikt zbrojny polsko-rosyjską.

4. Skutki i konsekwencje:
- podział Ukrainy między Polaków a Rosjan
- śmierć wielu ludzi - Kozacy mordowali Lachów na Ukrainie, a Polacy Kozaków
- Rosjanie podpisując rozejm z Polakami w Andruszewie (1667r.) odzyskali ziemie zagarnięte przez Polaków w czasie wielkiej smuty (ziemie: smoleńską, czernihowską, siewierską)

1 5 1