Odpowiedzi

2010-02-04T17:05:51+01:00
Dane:
x = 5 m
y = 4 m
z = 3,5 m
t₁ = 0 °C
t₂ = 20 °C
ρ = 1,2 kg/m³
cw = 1005 J/(kg*K)

szukane:
Q = ?

Korzystając z wymiarów pomieszczenia i danych z tablic fizycznych obliczamy masę powietrza w pokoju.
V = x*y*z
V = 70 m³
m = V * ρ = 70 m³ * 1,2 kg/m³ = 84 kg

Różnica temperatury w kelwinach i Celsjuszach jest taka sama:
ΔT = Δt
ΔT = 20 K

ΔQ = Q₂ - Q₁ = m*cw*T₂ - m*cw*T₁ = m*cw*(T₂ - T₁) = m*cw*ΔT
ΔQ = 84 kg * 1005 J/(kg*K) * 20 K = 1688400 J

jak masz pytania to pisz na pw
Jak skopiowane sokoro mam nawet inne dane (z innych źródeł)? Poza tym odpowiedziałam jako pierwsza tylko musiałam ze względu na błąd edytować odpowiedź! A "jak masz pytania to pisz na pw" służy właśnie po to, żebyś mógł zadać konkretne pytania. Samodzielnie trudno jest zdecydować co rozumiesz, a czego nie!
4 4 4
2010-02-04T17:22:11+01:00
Dane:
a = 5 m
b = 4 m
c = 3,5 m
T₁ = 0 ⁰C
T₂ = 20 ⁰C
Rozw.:
Tabele podają różną wartość gęstości powietrza i ciepła właściwego.Tzn zależy to wszystko od temperatury i gęstości ja przyjąłem takie:
ρ = 1,29 kg/m³
Cw =1000 [J/kg × ⁰C]
m = ρ × V
V = 5m × 4m × 3,5 m = 70 m ³
m = 1,29 kg/m³ × 70 m ³ = 90,3 kg
Q = m×ΔT×Cw
ΔT = T₂ - T₁ = 20 ⁰C
Q = 90,3 kg × 20 ⁰C × 1000 [J/kg × ⁰C] = 1806000 J
Model rozwiązania jest na pewno dobry ale sprawdź jeszcze rachunki bo robiłem to na szybko i mogłem się pomylić po za tym pozostaje jeszcze kwestia doboru danych z tablic tzn. gęstość powietrza i ciepło właściwe może być inne niż ja przyjąłem (zależy ono od temperatury i gęstości!!!!)
5 3 5