Jak rozumiesz artykuł 4 i 9 ?
Potrzeba mi można powiedzieć omówienia tych artykułów.
Mozna powiedzieć ze takie streszczenie ich :p

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 90

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

2. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.

4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

1

Odpowiedzi

2009-10-07T18:29:24+02:00
Art.4
Przedstawicielami narodu są posłowie w sejmie.
Naród sprawuje władzę bezpośrednio po przez głosowanie.

Sorry a le z 9 nic nie rozumiem, bo nie umiem czytać języka urzędowego XD
1 3 1