Odpowiedzi

2009-10-08T16:51:31+02:00
Bor ma liczbę protonów równa 5, tak wiec masa pierwszego izotopu to 5+5=10 , natomiast drugiego 5+6=11

tak więc
DANE szukane:Cp1=? cp2=?
m1=10 u
m2 =11u
śrB=10,81u

cp1 + cp2=100 %
cp1=100%-cp2

cp1*m1+cp2*m2
mśr B= --------------------
100 % /*100%

mśr B*100%=(100%-cp2)*m1+cp2*m2
mśrB*100%=100%*m1 - cp2*m1 +cp2*m2
mśrB*100%-100%*m1=cp2(m2-m1) /:(..)
100%(mśrB-m1)
cp2= -----------------
m2-m1

czyli 100%*(10,81-10)
cp2= ---------------------
11-10

cp2=81%
cp1=100%-81%=19%

odp:zawartość procentowa izotopu którego jądro zawierało 5 neutronów wynosi 19%, natomiast izotopu zawierajacego 6 neutronów zawartosc procentowa wynosi 81%.12 3 12