Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T17:17:14+01:00
A) -w - 12=-3 -33
-w=-36+12
-w=-24/*(-1)
w=24
b)-12m+21=-9m-7
21+7=-9m+12m
28=3m/:3
m=28/3
m=9⅓
c)15z+24=-5z-5
15z+5z=-5-24
20z=-29/20
z=1⁹/₂₀
d)18-8y=5y-8
-8y-5y=-8-18
-13y=-26/:13
-y=-2/*(-1)
y=2
e)-4n+25=25+3n
-4n-3n=25-25
-7n=0/:7
n=0
f)-34+13x+-13x-34(???)
nie powinno być tak?:
-34+13x=-13x-34 ???
13x+13x=-34+34
26x=0/:26
x=0 (???)2010-02-04T17:17:18+01:00
A) -W-12=-3-33 -W=-3-33+12 -W=-24/(-1) W=24
B) -12M+21=-9M-7 -12M+9M=-7-21 -3M=-28/(-3) M=9,1
C) 15Z+24=-5Z-5 15Z+15Z=-5-24 30Z=-29/30 Z=0,9
D) 18-8Y=5Y-8 -8Y-5Y=-8-18 -13Y=-26/(-13) Y=2
E) -4N+25=25+3N -4N-3N=25-25 -7N=0/(-7) N=0
F) -34+13X=-13X-34 13X+13X=-34+34 26X=0/26 X=0