Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T17:42:43+01:00
2H2 + O2 = 2H2O
Wodór z tlenem reaguje gwałtownie w stosunku molowym a co za tym idzie objętościowym (bo te same warunki dla wszystkich gazów) 2 : 1.
Skoro zostało 5 cm3 wodoru to znaczy, że przereagowało 30 cm3 mieszaniny . Skoro stosunek 2 ; 1 to znaczy, że reaguje 20 cm3 wodoru i 10 cm3 tlenu.
Obliczamy jaki procent objetościowy stanowiło 10cm3 tlenu w poczatkowej mieszaninie objetości 35 cm3. Czyli : 10 x 100% dzielone przez 35 = 28,57%
27 4 27