Zadanie 1.
Wykonaj działania:
a. -27+12 =
b. -33+44 =
c. -23+(-17) =
d. 16-60 =
e. -15-25 =
f. -30-(-50) =
g. 0,2-0,7 =
h. -0,6-0,4 =
i. -1-(-⁴/₇) =
j. -3,5+8 ⅚ =
k. -7,375-3 ¾ =
l. -12,5+(-6,3) =
m. -4,5-5,5 =
n. -7-5+18 =
o. -9+(-12)-(-8) =

Zadanie 2.
do różnicy liczb 8 ⅓ i 13 ⅔ dodaj liczbę 12 ½

Zadanie 3
Uzupełnij :
a. 0,5 - ....= -0,5
b.0,75- ....= 1,25
c. - ⅓ - ....= ⅔
d. -11 ⅖ +....= ⅖

Proszę szybko i poprawne wyniki ;]

1

Odpowiedzi

2010-02-04T17:19:54+01:00
Zadanie 1.
Wykonaj działania:
a. -27+12 = -15
b. -33+44 = 11
c. -23+(-17) = -23-17 -40
d. 16-60 = -44
e. -15-25 = -40
f. -30-(-50) = -30+50 = 20
g. 0,2-0,7 = -0,5
h. -0,6-0,4 = -1
i. -1-(-⁴/₇) = -1 + 4/7 = - 3/7
j. -3,5+8 ⅚ = 5 i 2/6
k. -7,375-3 ¾ = - 11,125
l. -12,5+(-6,3) = -18,8
m. -4,5-5,5 = -10
n. -7-5+18 = 6
o. -9+(-12)-(-8) = -9-12+8 = - 13

Zadanie 2.
do różnicy liczb 8 ⅓ i 13 ⅔ dodaj liczbę 12 ½
(8 ⅓ - 13 ⅔) + 12 ½ = 5 i 5/6

Zadanie 3
Uzupełnij :
a. 1
b. - 0,5
c. -1
d. 11 i 4/5

/ - kreska ułamkowa.