Odpowiedzi

2010-02-04T17:12:20+01:00
Ponieważ w całości nie jest zamieszkana nie ma tam fabryk ani innych zanieczyszczających środowiskowy brudów .nie ma tam wojen i jest cisza w której nie moglibyśmy wytrzymać
2010-02-04T19:34:03+01:00
Antarktyda to kontynent, który został odkryty 28 stycznia 1920 r. Później, na konferencji w Waszyngtonie w 1959 roku z udziałem 12 państw podpisano Układ w Sprawie Antarktydy. Zgodnie z jego postanowieniami kontynent ten wraz z przyległymi do niego morzami (na południe od 60S) może być wykorzystywany wyłącznie do celów pokojowych. Żadne państwo nie może rościć pretensji terytorialnych do Antarktydy. Uczestnicy wypraw antarktycznych, organizowanych przez różne kraje, są zobowiązani do wymieniania między sobą informacji naukowych uzyskanych w trakcie badań. Według celów tego Układu wynika, że Antarktyda ma być kontynentem dziewiczym. Antarktyda została kontynentem pokoju – wykorzystywanym jedynie przez badaczy do celów naukowych.