Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T17:11:50+01:00
Życie w poszczególnych zaborach różniło się od siebie, tak jak różniły się poszczególne zabory. Najlepiej, pod względem gospodarczym było w zaborze pruskim. Władze Prus przeprowadziły tam wiele reform. Najważniejszą z nich było uwłaszczenie, czyli nadanie ziemi na własność chłopu. Wraz z zapotrzebowaniem na produkty rolne wprowadzono płodozmian, zaczęto stosować nawozy sztuczne, a bogatsi gospodarze kupowali maszyny rolnicze. Pojawiały się tu młyny, gorzelnie i cukrownie. Rozwijały się miasta. Rozwój gospodarczy istotnie zmienił warunki życia.
W zaborze Rosyjskim szczególnie rozwiną się przemysł. Powstawały zakłady włókiennicze – znane nawet Chinach, a także zakłady przemysłu metalowego, hutniczego i kopalnie węgla. W wyniku rozwoju przemysłowego doszło do rozwoju miast. Warszawa stała się miastem nowoczesnym ze swoją kanalizacją, oświetleniem gazowym ulic, centralą telefoniczną i elektrownią. W wyniku rozwoju włókiennictwa rozwinęła się Łódź. Jednak rozwój gospodarczy nie sprzyjał polskiemu robotnikowi. Robotnicy pracowali długo ( 12 – 14 godz.)
za niską płacę. Nie dbano o ich bezpieczeństwo i higenę w wyniku, czego często wychodziło do wypadków.
29 4 29
2010-02-04T17:14:49+01:00
W szkolach nie wolno było uczyc w polskim jezyku,
w szkolach nie wolno było mowic o prawdziwej historii POLSKI,
rzeczy w sklepie były wydawane na kartki,
naród polski był ocenzurowany
4 3 4
2010-02-04T17:17:08+01:00
Przykłady rusyfikacji:
-zmiana nazw geograficznych na rosyjskie
-zmiana nazwisk na rosyjskie
-ograniczenie rozwoju polskiej kultury np. zakaz czytania książek polskich i gazet
-zakaz wystawiania polskich sztuk w teatrach
-zakaz mówienia po polsku w miejscach publicznych
-zakaz wyznawania religii katolickiej
8 3 8