Zadanie 1
W wyniku reakcji przylaczenia dwoch atomow bromu do weglowodoru o 4 atomach wegla w czasteczce masa powstalego zwiazku zwiekszyla sie o okolo 286% w stosunku do masy wysciowego weglowodoru. Weglowodorem tym byl:
A) CH3-CH2-CH2-CH3
B) CH3-CH=CH-CH3
C) CH2-CH-CH-CH2
D) CH2=CH-C≡CH

1

Odpowiedzi

2009-04-09T12:55:27+02:00
B)
masa C4H8=12*4 + 8*1=56
masa Br2=2*80=160
56 -100%
56+160-x
x=385,71≈386% (386%-100%=286% - o tyle się zwiększyło)