1.Oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a)a-b(a+b)(2a-b) dla a=1,5 i b=0,5
b)3a²-6a+4/a²-9a+6 dla a=2/3
c)8b²-4b+3/4b²-b+0,75 dla 3/4
2.Od wyrażenia 3x²+y2-2xy odejmij podwojone wyrażenie -xy-2y²+2x²,a następnie oblicz wartość liczbową otrzymanego wyrażenia dla x=-2, y=√5.
3.Ewa kupiła w sklepie dwie pary skarpet po(4a-b)zł za parę oraz rajstopy o 9zł droższe od jednej pary skarpet.Ile złotych reszty zostało jej ze 100zł.
4.Wprowadź odpowiednie oznaczenia i zapisz wyrażenie.
a)Iloczyn dwóch kolejnych liczb nieparzystych.
b)Iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych.
c)Różnica liczby dwucyfrowej i liczby utworzonej z tych samych cyfr,ale w odwrotnej kolejności.
d)Liczba,której iloraz z dzielenia przez y jest równy 3,a reszta 1.
5.Połowa obwodu prostokąta jest równa (x+5y)dm.Jeden bok prostokąta ma długość 3y dm.Oblicz pole tego prostokąta w centymetrach kwadratowych.
6.Jedna przekątna deltoidu ma długość (6x-2y)dm,druga jest dwa razy krótsza.Ile centymetrów kwadratowych ma pole tego deltoidu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T17:12:39+01:00
1.Oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a)a-b(a+b)(2a-b) =13

b)3a²-6a+4/a²-9a+6 = 56

c)8b²-4b+3/4b²-b+0,75 = 123/64
2 3 2