Odpowiedzi

2013-07-01T22:29:50+02:00

Dla ruchu jednostajnie prostoliniowego:

V=s/t

 

s-droga

t-czas

 

Dla ruchu jednostanjnie zmiennego:

V=at

 

gdzie

a-przyśpieszenie/opóźnienie

t-czas

 

Dla ruchu po okręgu:

V=\omega r

 

gdzie:

ω-prędkość katowa

r-promień okręgu

 

Obliczanie predkości znajac energię kinetyczną:

Ek=\frac{1}{2}mV^2\Rightarrow V=\sqrt{\frac{2Ek}{m}}

 

Obliczanie predkości znajac pęd:

p=mV\Rightarrow V=\frac{p}{m}