Odpowiedzi

2009-10-07T22:11:03+02:00
Podaj liczbę odwrotną do x oraz liczbę przeciwną do x:
x=7⅔÷2⁵/₉×5⅓ =23/3*9/23*16/3=16
odwrotna 1/16
przeciwna -16
x=(0,05+3¼)÷⅕-14,5=16,5-14,5=2
odwrotna 1/2
przeciwna -2

Wyznacz liczbę, której 60% jest równe x. Wynik
podaj z dokładnością do 0,01.
x=(⁸/₅)⁻¹+(½)³×[⅔×5-(¹¹/₂₃)°]=5/8+1/8*[10/3-1]=6/8*(7/3)=14/8
6/10x=14/8 |*10/6
x=14/8*10/6=35/3≈11,67