Odpowiedzi

2010-02-04T17:29:57+01:00
1. 29/30.XI.1830r.-rozpoczęcie powstania w Warszawie
2. w Warszawie stacjonowały polskie oddziały w liczbie 10 tysięcy i carskich w sile 6 tysięcy
3. niepowodzenie ataku na Belweder - ucieczka Wielkiego Księcia Konstantego,
4. Piotr Wysocki przerywa wykłady w Szkole Podchorążych i wzywa do walki młodych oficerów
5. krótkie ale zwycięskie starcie z rosyjskim wojskiem
6. ludność Warszawy zdobywa Arsenał,
7. chaos, na ulicach Warszawy panuje dezorganizacja,
8. Rada Administracyjn opracowuje odezwę do ludu
9. grudzień 1830 - walka w sprawie utrzymanie powstania
10. gen. J. Chłopicki zostaje dowódcą polskich wojsk jakie stacjonowały w Warszawie
11. wycofanie się ze stolicy ks. Konstantego
12. 1.XII.1830r.- powstanie Towarzystwa Patriotycznego
13. 3.XII.1830r.- Rada Administracyjna przekształca się w Rząd Tymczasowy
14. 5.XII.1830r.- gen. J. Chłopicki ogłasza się dyktatorem powstania
15. rozmowy polskiej delegacji z carem Mikołajem I
16. przyłączenie się Litwy, Wołynia i Podola do powstania listopadowego
17. 18.XII.1830r.- ogłoszenie przez sejm powstania narodowego,
18. 18.XII - 18.I.1831r.- trwa dyktatura Chłopickiego
19. 18.I.1831r.- J. Chłopickiego oddaje urząd dyktatora w związku z brakiem woli ze strony cara na mediacje z powstańcami
20. 25.I.1831r.- ponowne powstanie Towarzystwa Patriotycznego - zorganizowało ono wielką manifestację na cześć dekabrystówe

A jeśli wolisz krótszą wersję to :
-uczestnikami buntu była szczególnie szlachta
-brak konkretnego pomysłu na to jaki ma być cel powstania
-nierówny stosunek sil wojsk rosyjskich i polskich
-bitwa pod Grochowem (25.02.1831)
-brak zdecydowanej obrony Warszawy
-klęska powstania