Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T17:08:52+01:00
Limeryk po angielsku

Earl some, that lived on lock
Pot has bought for incomplete five francs
And this ordinary utensil
It has presented girl,
In order to increase collection of its (her) pot.

Limeryk po polsku

Pewien hrabia, co mieszkał na zamku
Kupił garnek za niecałe pięć franków
I to zwykłe naczynie
Podarował dziewczynie,
By powiększyć kolekcję jej garnków.


1 5 1