Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T17:22:09+01:00
Wraz ze śmiercią Kommodusa, syna Marka Aureliusza cesarstwo weszło w stadium kryzysu, który trwał przez cały wiek trzeci. Upadek cesarstwa zachodnio rzymskiego był procesem długim i skomplikowanym. Miało w nim udział wiele różnorakich czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Gdyby rozpatrywać upadek na płaszczyźnie militarnej, to można powiedzieć, że został spowodowany nie tyle słabością samej armii, ale jej przywódców. W aspekcie politycznym główną rolę odegrał upadek autorytetu władzy cesarskiej, natomiast gospodarczym - brak funduszy na rozwój państwa i budowę silnej armii oraz niedostatek taniej siły roboczej w postaci niewolników. Na te trzy przyczyny nakładają się jeszcze zmasowane najazdy barbarzyńców. Wszystko to zadecydowało o ostatecznym upadku imperium.. Atakami różnych ludów. Na zachodzie byli to Germanie, na wschodzie zaś duże niebezpieczeństwo stanowili Persowie. 2. Długotrwałe wojny przyczyniły się do spadku liczby ludności cesarstwa i zwiększania wydatków. 3. Wzrastały podatki, coraz gorzej funkcjonowała administracja. 4. W Rzymie często dochodziło do zamachu stanu. 5. Ciągle wali w obronie granic cesarstwa uniemożliwiły cesarzom pobyt w Rzymie.