1. Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach:
a) 10cm x 20cm x 0,5cm b) 2,5dm x 4dm x 1cm
c) 1m x 30cm x 20cm d) 1cm x 1dm x 1m
2. oblicz objętość sześcianu o krawędzi :
a) 8cm b) 19dm c) 7,1cm d) 20mpatrzcie na jednostki :) ;D

1

Odpowiedzi

2016-01-30T15:26:29+01:00
Wzór na objętość prostopadłościanu:
V=a*b*c

1.\\ A) \\a=10cm \ \ \ b=20cm \ \ \ c=0,5cm\\V=10cm*20cm*0,5cm=100cm^{3}\\\\
B)\\a=2,5dm=25cm \ \ \ b=4dm=40cm \ \ \ c=1cm\\V=25cm*40cm*1cm=1000cm^{3}\\\\
C)\\a=1m \ \ \ 30cm =0,3m \ \ \ 20cm=0,2m\\V=1m*0,3m*0,2m=0,06m^{3}\\\\
D)\\a=1cm \ \ \ 1dm=10cm \ \ \ 1m=100cm\\V=1cm*10cm*100cm=1000cm^{3}

Wzór na objętość sześcianu:
V=a^{3}

2.\\A)\\a=8cm\\V=(8cm)^{3}=512cm^{3}\\\\
B)\\a=19dm\\V=(19dm)^{3}=6859dm^{3}\\\\
C)\\a=7,1cm\\V=(7,1cm)^{3}=357,911cm^{3}\\\\
D)\\a=20m\\V=(20m)^{3}=8000m^{3}

19 4 19
Komentarz został usunięty
thx :)
d.u.p.a