Odpowiedzi

2010-02-04T17:24:52+01:00
Kościół organizował wyprawy krzyżowe, były to wyprawy, których główną rolą była chrystianizacja pogan. Wyprawy te trwały od 1096 roku do upadku Akki w 1291 roku. Były one również odbierane negatywnie, gdyż ginęło w niej wielu ludzi

Duży wpływ Kościoła jest widoczny w kulturze. To właśnie przy kościołach znajdowały się szkoły, w których nauczano średniowiecznych ludzi. Książki były przepisywane przez duchowieństwo, które też się przyczyniły do rozwoju kultury. Nowe nurty filozoficzne powstały pod inspiracją Kościoła. Np tomizm zapoczątkowany przez Tomasza z Akwinu. Zastanawiał się on nad religią i jej prawdziwością, zbierał wszystkie za i przeciw, wtedy dopiero wyciągał wnioski. Najbardziej wykształconymi ludźmi byli duchowni. To oni umieli bezbłędnie posługiwać się łaciną.
Rozwój kultury był związany z szerzeniem się chrześcijaństwa. Do V wieku tylko Rzymianie, Celtowie oraz Frankowie byli plemionami chrześcijańskimi. Natomiast do XI wieku chrześcijaństwo objęło prawie całą Europę.
Podsumowując Kościół miał dużą rolę we wczesnym średniowieczu. Najważniejszą była chrystianizacja, czyli poszerzenie wiary. Mniej ważną była koronacja na cesarza oraz rola kulturowa. Reasumując Kościół oddziaływał na każdą dziedzinę życia. Gdyby nie on Europa nie rozwinęła by sie aż tak.Benedyktyni zajmują się pracą naukową i rekolekcyjno-duszpasterską – pod kierunkiem benedyktynów tynieckich dokonano przekładu Biblii, nazwanego Biblią Tysiąclecia.

5 4 5