Korzystając z dostępnych danych statystycznych, ustal, które afrykańskie kraje mieszczą się w pierwszej dziesiątce największych światowych producentów surowców mineralnych. wpisz i ch nazwy oraz miejsce, które zajmuja na świecie pod względem wydobycia tych surowców.

węgiel kamienny
rudy uranu
rudy manganu
rudy chromu
złoto
diamenty
rudy kobaltu

Gdyby ktoś chciał to jest zeszyt ćwiczeń Planeta nowa 2 zad.6/13

1

Odpowiedzi

2009-10-07T20:20:58+02:00
Węgiel Kamienny (5. Miejsce RPA)
Rudy Uranu (3. Miejsce Niger)
Rudy Manganu (2. Miejsce RPA)
Rudy Chromu (1. Miejsce RPA)
Złoto (?. Miejsce RPA)
Diamenty (?. Miejsce RPA)
Rudy Kobaltu (1. Miejsce Zambia)
3 4 3