Odpowiedzi

2010-02-04T17:28:43+01:00
A) 2x(x-5)-3(x²-2x)+(x-2)x=2x²- 10- 3x²+6x+ x²- 2x=-10+ 4x
b) a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)=a² +ab +ac -ab +b² - bc -ac +bc +c²=a²+ b²+ c²
2010-02-04T17:33:26+01:00
A) -10x
b) a*a + b*b + c*c
c) 5x³+6x²+x-3
2010-02-04T17:46:05+01:00
A) 2x(x-5)-3(x*-2x)+(x-2)x=2x*-10x-3x*+6x+x*-2x= 0x*-6x
b)a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)=a*+ab+ac-ba+b*-bc+ca+cb+c*
c)x(x*+2x+1)-(-4x**+8x*-6):2=x**+2x*+1x+4x**-8x*+6:2=5x**-6x*+1x+3

* to do kwadratu ** todo sześcianu