Pan Jan wpłacił pieniądze do banku oferującego odsetki w wysokości 30% rocznie. Po dwóch latach otrzymał 2 967 zł odsetek. Jaką kwotę wpłacił pan Jak do banku? Jaką kwotą mógłby dysponować po roku? Ile procent kapitału stanowiły odsetki uzyskane w ciągu dwóch lat?

1

Odpowiedzi

2010-02-04T18:20:07+01:00
X - kapitał początkowy

odsetki stanowią 30% rocznie - trzymamy 2 lata więc kapitał końcowy wyniesie:
x * 130% * 130% = x * 1,3 * 1,3 = 1,69x

odsetki to różnica kapitału końcowego i początkowego:
1,69x - x = 0,69x
0,69x = 2967
x = 2967:0,69
x = 4300 <---- tyle wpłacił

4300 * 130% = 4300 * 1,3 = 5590 <---- tyle miał po roku

odsetki po 2 latach to 0,69 kapitału początkowego - czyli 69%