Zad.12
Oblicz ile moli atomów wapnia znajduje się w: a)100g wapnia b)100g węglanu wapnia
zad.13
Oblicz jaką część masy molowej kwasu siarkowego(VI)stanowi 4,9gtego kwasu.
zad.14
Podaj masę: a)6,02*10 23 atomów magnezu b)1,2*10 24 cząsteczek wody c)3,01*10 23cząsteczek cukru o wzorze C12H22O11
zad.15
Oblicz ile: a)cząsteczek b)moli cząsteczek cukru (C12H22O11)znajduje się w 1 kg tej substancji
zad.16
Oblicz ile: a) cząsteczek b) moli cząsteczek wody znajduje się w szklance zawierającej 252g wody

1

Odpowiedzi

2010-02-04T19:02:21+01:00
Zad.12 a) masa molowa wapnia Ca = 40 g/mol Czyli 1 mol --- 40g to x moli -- 100g czyli x = 100/40 = 2,5 mola Ca
b) podobnie, tylko ze masa molowa CaCO3 = 40 + 12 + 3 x 16 = 100g/mol
Z tego wniosek, że 100g to 1mol czasteczek CaCO3 . A ze w kazdej czasteczce jest 1atom Ca to i 1mol zawiera 1 mol atomów Ca.

zad.13 Masa molowa H2SO4 = 98g/mol Skoro 98g --- 1 mol to 4,9g ---x Czyli x = 4,9/98 = 0,05 mola (równiez masy molowej)

zad.14 1 a)mol to 6,02*10(do)23 atomów lunb czasteczek czyli podana ilość to 1 mol. Masa 1 mola Mg = 24g/mol
b) skoro 6,02 * 10(do)23 --1 mol to 1,2 * 10 (do)24 -- x czyli x= 2 mole. 1 mol wody to 18g/mol czli Twoja próbka ma smase 2 * 18g = 36g
c)3,01 * 10 (do) 23 cząsteczek to 3,01 * 10(do)23/ 6,02 * 10 do)23 = 0,5 mola.
1 mola cukru to 342g/mol czyli pół mola to połowa tej masy czyli 171g

zad.15 a) 1kg to 1000g = 10(do)3 skoro 342g to mol czyli 6,02 * 10(do)23 czasteczek to 1000g -- x to x = 6,02 * 10(do)23 razy 10(do)3 dzielone przez342 = 1,76 * 10(do)24
b) 1000g/342 = 2,924 mola

zad.16 b) masa molowa wody to 18g/mol czyli 252g wody to 252 dzielone przez 18g/mol = 14 moli wody
a) 1 mol to 6,02 *10(do)23 czyli 252 g stanowiące 14 moli to 14 razy 6,02*10(do)23 = 8,428 * 10 (do)24 cząsteczek wody
6 4 6